Management 3.0 – Fundamentals Online Workshop

Online Platforma Zoom

"Management 3.0 to nie metodyka, a styl myślenia; kolekcja narzędzi, gier i praktyk gotowa do zastosowania przez każdego członka organizacji." W Management 3.0 człowiek i zespół stanowi centrum, jako najwyższa wartość organizacji. Jest to innowacyjna formuła zarządzania i przywództwa wzmacniająca zaangażowanie całego zespołu oraz budująca poczucie odpowiedzialności za osiąganie wyników. Praktyki Management 3.0 to ciekawa inspiracja …