Certyfikat międzynarodowy - Trener Biznesu

Międzynarodowy certyfikat Trenera Biznesu

Certyfikat Prince 2 Practitioner

Zarządzanie projektami w kontrolowanym środowisku

Certyfikat Management 3.0

Management 3.0 Facylitator – zarządzanie zwinne

Certyfikat Coach Action Learning

Coach Action Learning – proces rozwiązywania problemów

Certyfikat Design Thinking Online

Podstawy Design Thinking – pierwszy krok do moderatora Design Thinking

Certyfikat - konsultant Odporności Psychicznej 4C (MTQ48)

Konsultant Odporności Psychicznej 4C (MTQ48)

Certyfikat Trener Kompetencji Miękkich

Trener kompetencji miękkich