Action Learning

Wykorzystaj potencjał i wiedzę talentów w swojej firmie

Czym jest Action Learning?

Action Learning to proces w którym niewielka grupa specjalistów/liderów/managerów wypracowuje konkretne rozwiązania odpowiadające na aktualne, ważne i złożone problemy i wyzwania biznesowe, zespołowe, procesowe w organizacji i jednocześnie uczy się i rozwija kompetencje liderskie.

Jest to skuteczne narzędzie wykorzystywane do zarządzania oraz indywidualnego rozwoju kompetencji liderskich, komunikacyjnych i pracy grupowej w organizacji.

Promuje współpracę w organizacji opartej na prawie do błędu. Błędy są okazją do uczenia się ludzi, zespołów, całej organizacji. Stwarza warunki do tworzenia organizacji uczącej się.

Do jakich tematów można użyć procesu AL:

 • rozwój talentów, liderów, managerów
 • rozwój zespołów
 • dostarczanie innowacyjnych rozwiązań
 • rozwój kultury organizacyjnej
 • zarządzanie zmianą
 • rozwój kompetencji po szkoleniach
 • restrukturyzacja
 • wypracowywanie długoterminowych rozwiązań
 • poprawa komunikacji w zespole czy organizacji
 • rozwiązywanie konfliktów w zespołach

Dlaczego AL jest skuteczny?

Pracuje na rzeczywistych problemach i wyzwaniach. Wspiera proces podejmowania decyzji, ułatwia planowanie długoterminowe, pozwala znaleźć odpowiedzi na bieżące trudności w organizacjach czy zespołach. 

Uczy poprzez doświadczenie i działanie tu i teraz, na realnych trudnościach, a nie przez ćwiczenia, teorie czy studia przypadków osadzone w suchych realiach sali szkoleniowej.

Action Learning to regularne spotkania, gdzie ludzie pracują ze sobą, nie uczą się już modeli i nie ćwiczą w warsztatowych ćwiczeniach, ale zderzają się z rzeczywistością i jednocześnie mają okazję przyglądać się jak im to wychodzi. Dzięki doświadczeniu uczestnicy zabierają do rzeczywistości to czego się już nauczyli i rozwiązują realny problem w organizacji.

Dzięki Action Learning uczestnicy docierają do sedna problemu poprzez wnikliwą analizę sytuacji i zdefiniowanie rzeczywistego problemu, często odmiennego od tego, który był definiowany na początku spotkania.

Po każdej sesji uczestnicy podejmują działania.

Proces i formuła spotkania kładzie nacisk na uważne słuchanie. Nie ma ocen, dygresji, dobrych rad czy rozwlekłych wypowiedzi.Sprowadza prace zespołu do maksymalnego konkretu. Definiuje problem, określa cel, opracowuje rozwiązania.

Obecność wyszkolonego coach zapewnia ciągłe uczenie się i wzrost jakości pracy. 

Informacje praktyczne i odpowiedzi na najważniejsze pytania

2 rodzaje projektów w organizacji:

2 rodzaje projektów Action Learning
2 rodzaje projektów Action Learning

W trakcie sesji panują dwie fundamentalne reguły:

 • Wszystkie stwierdzenia mogą być formułowane wyłącznie                    w odpowiedzi na pytania. Pytanie może zadać każdy każdemu                 w dowolnym momencie. Pytanie może być skierowane do prezentera, innego uczestnika lub wszystkich uczestników sesji. Jedno pytanie może wygenerować jedną odpowiedź lub wiele.
 • Coach może interweniować w pracę zespołu zawsze wtedy, kiedy widzi możliwość do uczenia się grupy, czyli zwiększenia jakości jej pracy. Nie odnosi się merytorycznie do problemu, nie ocenia, nie sugeruje, ani nie kieruje pracą zespołu. Zamiast tego, obserwuje jego pracę i przerywa ją, aby zadać pytania, które prowadzą do poprawienia efektywności i jakości pracy zespołu.

Etapy programu Action Learning:

 1. Zawiązanie grupy
 2. Prezentacja problemu/zadania grupie
 3. Przeformułowanie problemu
 4. Określenie celów
 5. Opracowanie działań i strategii
 6. Wdrożenie planów i ocena rezultatów
 7. Uchwycenie wniosków i uczenie się

Przykłady wyzwań do pracy Action Learning:

 • Projektowanie programu talentów i liderów
 • Usprawnienie systemu IT
 • Projekty Six Sigma
 • Usprawnienie obsługi klienta
 • Rozwiązanie konfliktu między działami
 • Opracowanie nowego systemu oceny pracowniczej
 • Duża zmiana logistyczna (np. zmiana siedziby)
 • Wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Zamknięcie zakładu i zadbanie o pracowników

Firmy, które pracują metodą Action Learning (Action Learning na świecie).

MicrosoftGeneral ElectricPWC
SodexhoSamsungNational Cancer Institute
SiemensAmerican UniversityFirst Bank Nigeria
BoeingGoodrichDepartment of Commerce
CaterpillarNASANovartis

Korzyści z zastosowania Action Learning

Korzyści z zastosowania Action Learning
Korzyści z zastosowania Action Learning

Chcesz wdrożyć Action Learning do swojej organizacji? Zapraszam do kontaktu